Realizacja projektu edukacyjnego – „Wyzwól w sobie inwencję twórczą” (zgromadzenie, opracowanie i publikacja antologii twórczości uczniów naszej szkoły w formie elektronicznej na naszej stronie internetowej).