Fotorelacja z wizyty w OSP

Fotorelacja z wizyty klas trzecich  w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Okonku

Spotkanie odbyło się w ramach realizowanych zajęć  „Edukacja dla bezpieczeństwa”. Prezes p. Tomasz Kubiak zapoznał uczniów ze strukturą  organizacyjną naszej jednostki, zadaniami  i funkcjonowaniem  w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Przedstawił sposoby alarmowania i łączności, środki gaśnicze oraz środki ochrony osobistej strażaków. Z dumą prezentował trzy piękne wozy bojowe, oraz  znajdujące się w nich specjalistyczne wyposażenie. Poinformował wszystkich zainteresowanych o możliwościach i warunkach jakie należy spełnić, aby zostać strażakiem ochotnikiem lub strażakiem zawodowym. Wszyscy jesteśmy strażakami!!                             

Panie Tomaszu, dziękujemy ! 

Opracowanie: Michał Iwańczyk