Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 4 września 2017 r. o godz. 9:00 w Szkole Podstwowej przy ulicy Leśnej.