Szlachta sarmacka w gimnazjum

Historia nie musi być trudna, a już na pewno nudna, może  natomiast  być niezwykle interesująca, zabawna a daty łatwiejsze do zapamiętania.

Staje się tak wówczas, gdy uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach, szczególnie jeśli mają możliwość zostania dragonem, czy też XVII wiecznym strzelcem obcego regimentu. Wszystkie te atrakcje zostały zaprezentowane w niezwykle ciekawej  a czasami dowcipnej formie przez  Krzysztofa Góreckiego, znakomitego znawcę historii, gawędziarza, twórcę inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem i wielu rekonstrukcji historycznych w kraju. Pomagali w tym dzielnie członkowie  Bractwa Rycerskiego  Komturstwa Gniewskiego.             Żywa lekcja historii obejmowała  swoim tematem okres XVII wiecznej  Polski zwanym okresem sarmackim.

Inicjatorem i organizatorem spotkania był wicedyrektor Michał Iwańczyk.

Opracowanie: Michał Iwańczyk