Turniej Łuczniczy 2017

„Tylko bez używek trafisz w cel” to tytuł projektu profilaktycznego, który został  zrealizowany  w roku szkolnym w  Gimnazjum w Okonku, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Projekt uzyskał dofinansowanie  Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Okonku.  Wykonano wiele zadań z dziedziny rekonstrukcji historycznej  z których  głównym było zorganizowanie turnieju łuczniczego. W projekcie łącznie uczestniczyło 47 uczniów. Koordynatorem i odpowiedzialnym za realizację projektu był wicedyrektor Gimnazjum w Okonku Michał Iwańczyk.