Plan dla nauczycieli na rok szkolny 2016/2017 obowiązujący od 16 stycznia 2017 r.