Plan lekcyjny na rok szkolny 2016/2017 obowiazujący od 16 stycznia 2017 r.